COMBO mobile parapodium

Stalak za vertikalizaciju i kretanje
Model PJMC

Primena Mobilnog Parapodijuma COMBO u rehabilitaciji povezana je sa pretpostavkom da organizam pokušava da dostigne stanje homeostaze sistematičnim postavljanjem u uspravan položaj. Ovaj proces podrazumeva: opterećivanje kostiju donjih ekstremiteta (deo prevencije osteoporoze), stabilizaciju zglobova donjih ekstremiteta, karličnog pojasa i kičme u fiziološkim ravnima (deo prevencije kontraktura zglobova i mišića), jačanje posturalne muskulature.

Dostizanje (obnavljanje) uspravnog položaja samo po sebi je veoma važan element u procesu prilagođavanja socijalnim odnosima, uspravljanjem/oslanjanjem na sopstvene noge/ pacijent se oseća ravnopravnim u svom društvenom okruženju..

UPOTREBA:

COMBO mobilni parapodium je dizajniran tako da pacijenti imaju mogućnost da u jednom pomagalu mogu da kombinuju funkcije statičkog i mobilnog parapodiuma.

Ovo složeno ortopedsko i rehabilitaciono pomagalo korisno je za pacijente kod kojih postoji dijagnoza različitih tipova,kao i stepena težine senzomotornih disfunkcija.

Takođe je veoma značajno pomagalo za upotrebu u medicinskim centrima, kao i u centrima za rehabilitaciju, gde se nudi širok spektar tretmana za različite grupe pacijenata.« Nazad