COMBO MOBILE PARAPODIUM

Kataloški broj PJMC

COMBO…stalak za vertikalizaciju/stajalica

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

  • pomagalo za vertikalizaciju koje se sastoji od korseta i dve baze: statične i dinamičke (mobilne)
  • jedinstven opseg podešavanja omogućava potpuno prilagođavanje individualnim karkteristikama pacijenta u smislu visine, telesne težine…
  • stabilna konstrukcija sa pouzdanim mehaničkim rešenjima korišćenim kod Dinamičkog Parapodijuma, obezbeđuje sigurnost i udobnost pri upotrebi i održavanju uspravanog položaja pacijenata, a kako rehabilitacioni tretman napreduje, pruža mogućnost i za kretanje.
  • po izboru: kaiševi za stabilizaciju stopala, ojačani kaiševi za kolena, trake za ručne zglobove, kiln za uravnoteženje različite dužine donjih ekstremiteta pacijenata, dodatni bočni jastuci,stočić sa podesivom visinom i uglom.
     

NAMENA:

Indikacije za upotrebu COMBO Mobilnog Parapodijuma u rehabilitaciji su povezane sa pretpostavkom da organizam pokušava da postigne stanje homeostaze sistematskim pozicioniranjem u uspravnom položaju.Ovaj process podrazumeva: opterećenje kostiju donjih ekstremiteta (deo prevencije osteoporoze),stabilizaciju zglobova donjih ekstremiteta, karličnog pojasa i kičmenog stuba u fiziološkim ravnima (deo prevencije zglobnih i mišićnih kontraktura), jačanje posturalne musculature.

Samo postizanje (obnavljanje) mogućnosti održavanja uspravnog položaja je veoma važno u procesu prilagođavanju društvenim odnosima, potrebi da se pacijent oseća ravnopravnim sa svojim društvenim okruženjem.
 

UPOTREBA:

COMBO dinamički parapodijum može se upotrebljavati i kao statitični i kao dinamički .Veoma je koristan za upotrebu kod pacijenata sa različitim vrstama i stepenom poremećaja funkcije lokomotornog sistema.Takođe je veoma korisno sredstvo za rehabilitaciju u medicinskim centrima,u kojima postoji veoma širok spektar rehabitacionih tretmana za pacijente.
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

  100 125 150 180 200
Širina korseta* (cm) 21-27 25-36 29-43 37-61,5 37-61,5
Dubina koseta* (cm) 16,5-21 20-26 23-34 26-38 29-41
Širina Parapodiuma (statična platforma) (cm) 50-56 55-68 61-72 67-91 67-91
Dužina Parapodiuma (statična platforma) (cm) 77-97 77-97 91-115 91-115 91-115
Visina Parapodiuma (statična platforma) (cm) 67-85 80-99 98-124 123-160 133-170
Širina Parapodiuma (dinamička platforma) (cm) 50-58 55-67 68-83 75-102 75-102
Dužina Parapodiuma (cm) 82 82 84 84 84
Visina Parapodiuma  (cm) 64-82 72-91 89-116 115-152 125-167
Visina (cm) 85-105 105-125 125-155 155-185 185-205
Maximalni kapacitet (kg) 30 50 70 90 110

* Mere bez presvlake