Proteze

 Silikonska proteza dojke UNA silkomje urađena od Francuskih silikona sa biološki orjentisanim kaver folijom debljine 50 mik­rona. Oblik i težina su prilagođeni fiziološkom obliku i težini dojke. Proteza prima telesnu temperaturu tela i već posle nekoliko minuta se gubi osećaj proteze. Za što bolji izgled i funkciju preporučujemo upotrebu odgovarajućeg prslučeta. Održavanje je veoma jednostavno. Dovoljno je protezu oprati blagim rastvorom sapuna u mlakoj vodi, te nakon i ispiranja protezu obrisati mekom krpom ili peškirom.  Potkolena proteza
 
 Natkolena proteza  Podlaktna proteza