Aparati

Natkolena korektivna šina u vezi sa cipelom  "Atlanta aparat" za luksaciju kukova za hodanje Aparat za korekciju stopala po denis braunu sa modifikacijom po tomasu u vezi sa cipelom
     
Aparat za iščašenje kukova po pavliku individualne izrade Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa plastičnim četvrtastim ležištem, plastičnom podkolenom rajfnom, mediotibijalnom ekstenzijom, kočnicom u kolenu, pateralnom kapom skočni zglobom Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa plastičnom "s" butnom rajfnom i plastičnom podkolenom rajfnom sa mediotibijalnom ekstenzijom na produženje, skočni zglob na isključenje
     
Potkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima i valkovane kože  Aparat za pectus carinatum (grudni koš)